Szanowni Rodzice !

Informujemy o zapisach dzieci na następujące formy opieki w roku szkolnym 2024/2025:

  1. Na świetlicę poranną w godzinach 6.45-7.45
  2. Na zajęcia dodatkowe pozaszkolne 11.30-16.30

Prosimy o zapoznanie się z zasadami przyjmowania dzieci na świetlicę szkolną poranną oraz na zajęcia dodatkowe pozaszkolne. 

Karty zapisu dostępne są na stronie internetowej szkoły, w sekretariacie szkoły oraz bezpośrednio u instruktorów.

Wypełnione karty zapisu można składać do 30 czerwca 2024 r. w sekretariacie szkoły lub u instruktorów.


Do pobrania:

  1. Karta zgłoszenia na świetlicę szkolną poranną (6:45-7:45)
  2. Zasady przyjmowania dzieci na świetlicę poranną na rok szkolny 2024/2025

  3. Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia pozaszkolne organizowane po lekcjach przez Gminną Bibliotekę Publiczna w Świlczy z siedzibą w Trzcianie na rok szkolny 2024/2025
  4. Informacje dotyczące kwalifikacji dzieci na zajęcia dodatkowe pozaszkolne