Grono Pedagogiczne

Dyrektor:
      mgr Artur Szary (nauczyciel dyplomowany)

Z-ca dyrektora:
      mgr Agnieszka Małozięć (nauczyciel dyplomowany) mgr filologii j. rosyjskiego, j. niemieckiego, historia, WOS

Nauczyciele:

 • mgr Bogdan Barlik (nauczyciel kontraktowy) - mgr muzyki, chórmistrzostwo,
 • mgr Alicja Basznianin (nauczyciel dyplomowany) - mgr wychowania fizycznego, wychowanie do życia w rodzinie, instruktor pływania i instruktor piłki siatkowej,
 • mgr Renata Czubocha (nauczyciel dyplomowany) - mgr filologii polskiej, mgr filologii angielskiej, rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu,
 • mgr Anna Romanowska - mgr wychowania fizycznego, EDB,
 • mgr Joanna Gajewska - Ząbek (nauczyciel dyplomowany) - mgr filologii polskiej, biblioteka szkolna,
 • mgr Jakub Grodecki (nauczyciel dyplomowany) - mgr wychowania fizycznego, instruktor piłki nożnej i pływania,
 • mgr Barbara Hadyś (nauczyciel dyplomowany) - mgr pedagogiki opiekuńczo wychowawczej, terapia pedagogiczna i resocjalizacja, doradca zawodowy, oligofrenopedagogika,
 • mgr Jacek Kisiel (nauczyciel dyplomowany) - mgr wychowania fizyczne, instruktor rekreacji ruchowej - specjalność pływanie, instruktor koszykówki, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna,
 • mgr Małgorzata Kurzeja (nauczyciel dyplomowany) - mgr nauczania początkowego, przyroda, oligofrenopedagogika,
 • mgr Dorota Łoboda (nauczyciel dyplomowany) - mgr nauczania początkowego, terapia pedagogiczna, geografia,
 • mgr Jacek Szydełko - mgr fizyki,
 • mgr Dorota Majka (nauczyciel dyplomowany) - mgr matematyki, zarządzanie i marketing w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, geografia,
 • mgr Iwona Mikosz (nauczyciel dyplomowany) - mgr filologii j. niemieckiego, oligofrenopedagogika, mgr filologii j. angielskiego,
 • mgr Renata Misiuda (nauczyciel dyplomowany) - mgr edukacji wczesnoszkolnej, gimnastyka korekcyjna, oligofrenopedagogika,
 • mgr Monika Pietryka (nauczyciel dyplomowany) - mgr filologii j. angielskiego, zarządzanie z marketingiem w przedsiębiorstwie, przyroda,
 • mgr Grażyna Różańska (nauczyciel dyplomowany) - mgr techniki, matematyka,
 • mgr Lucyna Rzepka (nauczyciel dyplomowany) - mgr pedagogiki opiekuńczo wychowawczej, wychowanie przedszkolne,
 • mgr Marta Smajdor (nauczyciel mianowany) - mgr edukacji wczesnoszkolnej, pedagogika opiekuńczo- wychowawcza,
 • mgr Agnieszka Szumilas (nauczyciel dyplomowany) - mgr techniki z informatyką, matematyka,
 • mgr Anna Woźny (nauczyciel dyplomowany) - mgr filologii polskiej, biblioteka szkolna,
 • mgr Marzena Worosz (nauczyciel mianowany) - mgr biologii, przyrody,
 • mgr Teresa Zagulska (nauczyciel mianowany) - mgr pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej, plastyka, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • mgr Anna Zych (nauczyciel dyplomowany) - mgr pedagogiki społeczno - opiekuńczej oraz pedagogiki religijnej i katechetyki,
 • mgr Wojciech Ścibor (nauczyciel kontraktowy) mgr biologii, biotechnologia,
 • ks. dr Janusz Winiarski (nauczyciel dyplomowany) - mgr teologii,
 • mgr Anna Kowalska,
 • mgr Agnieszka Poniatowska,
 • mgr Malwina Stupak.