Grono Pedagogiczne

Dyrektor:
      mgr Artur Szary (nauczyciel dyplomowany)

Z-ca dyrektora:
      mgr Agnieszka Małozięć (nauczyciel dyplomowany) mgr filologii j. rosyjskiego, j. niemieckiego, historia, WOS

Nauczyciele:

 • mgr Bogdan Barlik (nauczyciel kontraktowy) - mgr muzyki, chórmistrzostwo
 • mgr Alicja Basznianin (nauczyciel dyplomowany) - mgr wychowania fizycznego, wychowanie do życia w rodzinie
 • mgr Renata Czubocha (nauczyciel dyplomowany) - mgr filologii polskiej, mgr filologii angielskiej, rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu
 • mgr Anna Romanowska - mgr wychowania fizycznego, EDB
 • mgr Anna Foltman - mgr nauczania początkowego,
 • mgr Joanna Gajewska - Ząbek (nauczyciel dyplomowany) - mgr filologii polskiej, biblioteka szkolna
 • mgr Jakub Grodecki (nauczyciel dyplomowany) - mgr wychowania fizycznego, instruktor piłki nożnej i pływania
 • mgr Barbara Hadyś (nauczyciel dyplomowany) - mgr pedagogiki opiekuńczo wychowawczej, terapia pedagogiczna i resocjalizacja, doradca zawodowy, oligofrenopedagogika
 • mgr Jacek Kisiel (nauczyciel dyplomowany) - mgr wychowania fizyczne, instruktor rekreacji ruchowej - specjalność pływanie, instruktor koszykówki, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
 • mgr Małgorzata Kurzeja (nauczyciel dyplomowany) - mgr nauczania początkowego, przyroda, oligofrenopedagogika
 • mgr Dorota Łoboda (nauczyciel dyplomowany) - mgr nauczania początkowego, terapia pedagogiczna, geografia
 • mgr Jacek Szydełko - mgr fizyki
 • mgr Dorota Majka (nauczyciel dyplomowany) - mgr matematyki, zarządzanie i marketing w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, geografia
 • mgr Iwona Mikosz (nauczyciel dyplomowany) - mgr filologii j. niemieckiego, oligofrenopedagogika, mgr filologii j. angielskiego
 • mgr Renata Misiuda (nauczyciel dyplomowany) - mgr edukacji wczesnoszkolnej, gimnastyka korekcyjna, oligofrenopedagogika
 • mgr Monika Pietryka (nauczyciel dyplomowany) - mgr filologii j. angielskiego, zarządzanie z marketingiem w przedsiębiorstwie, przyroda
 • mgr Grażyna Różańska (nauczyciel dyplomowany) - mgr techniki, matematyka
 • mgr Lucyna Rzepka (nauczyciel dyplomowany) - mgr pedagogiki opiekuńczo wychowawczej, wychowanie przedszkolne
 • mgr Marta Smajdor (nauczyciel mianowany) - mgr edukacji wczesnoszkolnej, pedagogika opiekuńczo- wychowawcza
 • mgr Agnieszka Szumilas (nauczyciel dyplomowany) - mgr techniki z informatyką, matematyka
 • mgr Anna Woźny (nauczyciel dyplomowany) - mgr filologii polskiej, biblioteka szkolna
 • mgr Marzena Worosz (nauczyciel mianowany) - mgr biologii, przyrody
 • mgr Monika Wołowiec (nauczyciel kontraktowy) - mgr filologii polskiej, historia
 • mgr Teresa Zagulska (nauczyciel mianowany) - mgr pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej, plastyka, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • mgr Anna Zych (nauczyciel dyplomowany) - mgr pedagogiki społeczno - opiekuńczej oraz pedagogiki religijnej i katechetyki
 • mgr Wojciech Ścibor (nauczyciel kontraktowy) mgr biologii, biotechnologia
 • ks. dr Janusz Winiarski (nauczyciel dyplomowany) - mgr teologii
 • mgr Anna Kowalska
 • mgr Agnieszka Poniatowska
 • mgr Malwina Stupak