Widok szkoły

Zespół Szkół w Trzcianie funkcjonował od 1 września 1999 roku do 31 sierpnia 2017 r. W skład Zespołu wchodziły dwie szkoły: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne nr 3. Od 1 września 2017 r. na podstawie Uchwały XXXIX/251/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 marca 2017 r. Zespół Szkół stał się ośmioletnią Szkołą Podstawową.

W roku szkolnym 2019/2020 uczy się w nim 242 uczniów w 13 oddziałach. Mamy 1 oddział kl. 0 (26 dzieci), 12 oddziałów Szkoły Podstawowej (216 uczniów).

Kadra pedagogiczna to 33 nauczycieli przedmiotów, pedagog szkolny oraz szkolny bibliotekarz. Wszyscy nauczyciele posiadają pełne wykształcenie magisterskie. Dwudziestu trzech z nich ma podwójne kwalifikacje specjalistyczne.

Dzisiejsza szkoła zajmuje trzykondygnacyjny budynek z 17 salami lekcyjnymi, pełnowymiarową salą gimnastyczną, stołówką i biblioteką.

Szkoła dysponuje dwiema pracowniami komputerowymi z dostępem do sieci Internet, dwoma Internetowymi Centrami Informacji Multimedialnej, szkolna biblioteka zaś korzysta z programu komputerowego "MOL Optivum". Posiadamy również tablice multimedialne. W komputery wyposażone są także pomieszczenia administracji szkolnej.

Nauczyciele mogą korzystać z dwóch kserokopiarek małej i dużej w celu uatrakcyjnienia i wzbogacenia procesu dydaktycznego.

Od strony północnej znajdują się boiska sportowe, a także tereny zieleni z zainstalowanymi urządzeniami do wychowania fizycznego, ogródek geograficzny i plac zabaw dla małych dzieci.

Nasza Szkoła przystąpiła do projektu "Pracownie komputerowe dla szkół" współfinansowanego przez Unię Europejską i dzięki temu otrzymaliśmy dwa Centra Informacji Multimedialnej i jedną Pracownie opartą o system operacyjny Linuks.