Kadencja 2023/2024

Opiekun:
     Anna Woźny

Przewodniczący:
     Emilia Pomianek

Z-ca przewodniczącego:
     Oliwia Stępień