Harmonogram spotkań (zebrań i konsultacji) w roku szkolnym 2023/2024:
 

 • 21 września 2023 r. – spotkanie wywiadowcze
 • 23 listopada 2023 r. – spotkanie wywiadowcze
 • 18 marca 2024 r. – spotkanie wywiadowcze
 • 27 maja 2024 r. – konsultacje dla rodziców

Terminy klasyfikacji obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024:

 • 2 stycznia 2024 r. – zagrożenie oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych i oceną naganną z zachowania
 • 12 stycznia 2024 r. – propozycje ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania
 • 23 stycznia 2024 r. – wystawienie ocen śródrocznych
 • 24 stycznia 2024 r. – rada klasyfikacyjna
 • 24 maja 2024 r. – zagrożenie oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych i oceną naganną z zachowania
 • 6 czerwca 2024 r. – propozycje ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania
 • 14 czerwca 2024 r. – wystawienie ocen rocznych
 • 17 czerwca 2024 r. – rada klasyfikacyjna