Wykopy pod budowę nowej szkołyW Trzcianie brakowało odpowiedniej bazy i zaplecza, toteż zdecydowano się na rozbudowę szkoły.

Pierwsze prace nad nowym obiektem zaczęto w październiku 1986 roku. Pomysł rozbudowy zrodził się wśród mieszkańców wsi, którzy zawiązując Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły, postanowili sfinalizować swój zamiar i poprawić warunki nauki i pracy dzieci oraz nauczycieli. Początek inwestycji realizowano czynem społecznym, dlatego wszyscy murarze z Trzciany, nie pytając o zapłatę oraz warunki pracy i płacy przystąpili do stawiania murów szkoły.

Różnorodność inicjatyw społecznych i autentyczne zainteresowanie i zaangażowanie społeczników z Komitetu Rozbudowy, Komitetu Rodzicielskiego i nauczycieli szkoły pozwoliły przetrwać najtrudniejsze okresy. Komitet Rodzicielski organizował dochodowe zabawy z udziałem nie tylko mieszkańców wsi.

Wraz z rozbudową szkoły trwała normalna praca dydaktyczna. Pod nadzorem wicedyrektora młodzież wykonywała na budowie wiele prac, nie tylko porządkowych. Czyniła to z radością i dobrowolnie, zachęcona dobrym przykładem rodziców i nauczycieli.

W ciągu niespełna czterech lat stanął nowoczesny segment dydaktyczny, funkcjonalny i przestronny z jasnymi klasopracowniami oraz tzw. segment żywieniowy.

Przecięcie wstęgi na otwacie nowej szkoły1 września 1990 roku odbyła się ogólnopolska inauguracja roku szkolnego z równoczesnym otwarciem "nowej" szkoły. Fakt ten nie był przypadkiem ani też przejawem lokalnego snobizmu. Chlubne tradycje szkoły, jej osiągnięcia w dziedzinie kształtowania serc i umysłów dzieci, gotowość do poświęcenia i autentyczne zaangażowanie w realizacji powziętych zamierzeń sprawiły, że starania o przyznanie prawa do zorganizowania tej uroczystości zostały docenione.

Zaproszeni gościeWśród zaproszonych gości byli ministrowie: Edukacji Narodowej - prof. H. Samsonowicz, sprawiedliwości - A. Bentkowski, senator B. Fleszar, ówczesny wojewoda rzeszowski K. Ferenc i Kurator Oświaty J. Stanisz. Minister Samsonowicz powiedział: "Po raz pierwszy zaczynami rok szkolny w Rzeczpospolitej Polskiej. W tej szkole musicie nauczyć się wspólnie żyć, odpowiadać za to co robicie i znajdować przyjemność w rozwijaniu własnych talentów. Musicie odpowiadać za to co się w szkole dzieje, aby panowała tolerancja i poszanowanie dla etyki chrześcijańskiej".