Prace konkursowe na stelażach

28 maja 2024 r. w Regionalnym Domu Tradycji Ludowych w Trzcianie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom X edycji Powiatowego Konkursu Fotograficznego pn. „Podkarpackie krajobrazy”.

Corocznie konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową w Trzcianie we współpracy ze Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie, Starostwem Powiatowym w Rzeszowie oraz Urzędem Gminy Świlcza.

Tematem tegorocznej edycji było przedstawienie bogactwa przyrodniczego województwa podkarpackiego poprzez ukazanie go w twórczych i artystycznych ujęciach krajobrazowych. Konkurs zakładał pełną swobodę artystyczną, dlatego przedmiotem fotografii okazała się – przyroda, ludzie, przestrzeń miejska, wiejska, jak również uchwycone emocje. Wszystko, w czym uczniowie dostrzegli piękno krajobrazu.

Na konkurs nadesłano 306 zdjęć, wykonanych przez 67 uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych z powiatu rzeszowskiego.

7 maja br. odbyły się obrady jury. Po zweryfikowaniu zgłoszonych prac pod względem formalnym, na podstawie Regulaminu konkursowego komisja poddała artystycznej i merytorycznej ocenie wszystkie fotografie. W swoich ocenach poza obiektywnymi kryteriami co do zgodności tematycznej, jakości i estetyki prac, wzięła również pod uwagę indywidualność spojrzenia artystycznego w zakresie wyboru tematu i koncepcji wykonania fotografii. Spośród autorów nadesłanych fotografii członkowie Komisji wyłonili zwycięzców i postanowili przyznać następujące nagrody:

  • I miejsce: Miłosz Pruchnik - ZS Wysoka Głogowska
  • II miejsce: Michał Gwóźdź - Publiczna SP nr 1 Dynów
  • III miejsce: Kacper Dworak - SP Głogów Małopolski
  • III miejsce: Emilia Zmysło - SP Trzciana

oraz 5 wyróżnień:

  • Piotr Kalita - ZS Dąbrowa
  • Maja Woźniak - SP Mrowla
  • Oliwia Biały - SP Mrowla
  • Łucja Chrostowska - ZS Wólka Podleśna
  • Zofia Świerat, SP Kamień Prusina

Na uroczystej gali, wśród zaproszonych gości znaleźli się: Wicestarosta Rzeszowski Pan Jerzy Bednarz, Wójt Gminy Świlcza Pan Dawid Homa, Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie Pan Damian Drąg, Pan Adam Kus - Kierownik Działu Multimedialnych Technik z WDK w Rzeszowie oraz Pani Monika Zając Czerkies - fotograf, główny instruktor WDK Rzeszów. Swoją obecnością zaszczycił nas również dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowej Pan Krzysztof Potocki.

Najważniejsza była jednak młodzież i ich opiekunowie, którzy z podekscytowaniem czekali na odebranie nagród i wyróżnień.

Przed oficjalnym rozpoczęciem gali konkursu Kustosz RDTL Pan Zbigniew Lis zagaił i przedstawił wszystkim zebranym historię powstania Domu Tradycji Ludowych oraz opowiedział o swojej pasji – fotografii.

Uroczystość rozpoczęła się od przywitania młodych utalentowanych artystów – fotografików, laureatów konkursu i ich rodziców, przez Panią Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Trzcianie - Agnieszkę Małozięć. Pani Dyrektor powitała i przestawiła przybyłych przedstawicieli instytucji wspierających działania kulturotwórcze w naszym regionie. W swoim przemówieniu skierowała również podziękowania do nauczycieli Szkoły Podstawowej w Trzcianie - Pani Agnieszki Szumilas i Grażyny Różańskiej oraz kustosza RDTL Zbigniewa Lisa, którzy od początku istnienia konkursu angażują się w jego przygotowanie i przeprowadzenie.

Wójt Gminy Świlcza Dawid Homa w swej wypowiedzi podkreślił, że tak wielu uczniów docenia piękno polskiej przyrody i wkłada dużo pracy w jej utrwalenie. Cieszy go również fakt, że uczniowie posiadają pasje i je rozwijają. Nowo wybrany Wójt zaznaczył, że jest po raz pierwszy na gali wręczenia nagród, ale ma nadzieję na kolejne edycje.

Z kolei Adam Kus przewodniczący jury oceniającego zdjęcia w swej wypowiedzi zaznaczył, jak wielki problem miała komisja konkursowa przy wyborze nagrodzonych zdjęć. Mówił między innymi o fachowym podejściu do tematu oraz zaangażowaniu fotografów - amatorów. Akcentował, zwracanie uwagi na technikę fotografowania, na chwilę refleksji przed każdym ujęciem, prawidłowym operowaniem światłem. Jednocześnie podkreślił bardzo wysoki poziom artystyczny nadesłanych prac. Podziękował za sprawne i profesjonalne przygotowanie wernisażu, rozpropagowanie konkursu wśród młodzieży oraz bardzo dobrą współpracę pomiędzy współorganizatorami.

Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie Pan Damian Drąg, w niezwykle ciepłych słowach wypowiedział się o pomyśle, efektach pracy oraz rozmachu wystawy i emocjach estetycznych. Przekazał wszystkim słowa uznania i podziękowania za zorganizowanie oraz przeprowadzenie konkursu. Wyraził swą wdzięczność wszystkim uczestnikom za rzeczowe podejście do tematu. Życzył, aby fotografia towarzyszyła im w dalszym życiu i sprawiała wiele radości.

Na zakończenie zabrał głos Wicestarosta Rzeszowski Pan Jerzy Bednarz, który zwrócił uwagę, że autorzy fotografii wyszli poza stereotypowy sposób prezentowania tematów, jednocześnie oddając w pełni różne aspekty swoich pasji. Zachęcił młodych fotografików do rozwijania zainteresowań i pasji, angażowania się w różne działania nawet pomimo napotykanych trudności.

Wręczaniem nagród pieniężnych i rzeczowych oraz okolicznościowych dyplomów zajęli się honorowi Goście i Sponsorzy.

Zwiedzanie wystawy i szczegółowe omawianie zdjęć było przedmiotem rozmów kuluarowych przy kawie, słodkim poczęstunku oraz wiejskim chlebie upieczonym przez kustosza budynku. Można było również zobaczyć film prezentujący zdjęcia wykonane przez uczestników konkursu przygotowany przez Panią Agnieszkę Szumilas.

Kończąc wernisaż, zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzcianie i Organizatorzy zaprosili wszystkich zebranych do udziału w kolejnych edycjach konkursu. Jeszcze raz pogratulowali wszystkim uczestnikom konkursu bardzo wysokiego poziomu wykonanych zdjęć oraz podziękowali sponsorom nagród.

Agnieszka Szumilas


Zapraszam do galerii zdjęć:

Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Podkarpackie krajobrazy w fotografii – X edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Previous Next Play Pause