Wakacje w przedszkolu bawiące się dzieci

Szanowni Państwo!

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 220.2023 Wójta Gminy Świlcza z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świlcza w roku szkolnym 2023/2024 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzcianie informuję, iż rozpoczęła się rekrutacja na dyżur w okresie wakacji letnich.

Wnioski należy składać do 24 maja 2024 r.

Szkoła Podstawowa w Trzcianie pełni dyżur w dniach od 05.08.2024 r. do 16.08.2024 r. w godzinach od 8:00 do 13:00

Zgodnie z w/w zarządzeniem pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające do danego  przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie na wolne miejsca przyjmowane są dzieci z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Świlcza zgodnie z Zarządzeniem Nr 220.2023.


Do pobrania:


Do pobrania: