Aktywny powrót do szkołyW Szkole Podstawowej w Trzcianie zakończyliśmy realizację pierwszej części programu WF z AWF „Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii”.

Celem projektu, koordynowanego przez AWF w Warszawie, jest monitorowanie stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży oraz wsparcie uczniów w powrocie do pełnej sprawności fizycznej po długotrwałym okresie nauki zdalnej. Siedzenie przed komputerem i brak bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami spowodowały u uczniów wiele szkód zarówno w pogorszeniu stanu zdrowia, jak również samopoczuciu psychicznym. Zwiększenie liczby zajęć sportowych w szkole ma temu zapobiec. Pilotażowo w zajęciach wzięły udział dziewczynki z piątych i szóstych klas. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, o czym świadczyła duża frekwencja. W ramach zajęć realizowane były różne formy zabaw ruchowych oraz gry zespołowe dostosowane do zainteresowań uczennic. Dzieci rozwijały swoje zdolności, podnosiły sprawność fizyczną oraz umiejętności ruchowe. Zajęcia dawały dzieciom satysfakcję z już zdobytych osiągnięć i zachęcały do dalszych wysiłków.

Po nowym roku wznawiamy nasze spotkania dwa razy w tygodniu. Czekamy na nie z niecierpliwością.

Alicja Basznianin