Zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1078) Nasza Szkoła zawarła Porozumienie z KK Jasińscy Centrum Stomatologiczne.

W zakres stomatologicznej opieki zdrowotnej nad uczniami wchodzą świadczenia określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji:

 1. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia. Opieka w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych (np. leczenie zębów, ekstrakcja) wymaga obecności rodzica, opiekuna prawnego, nauczyciela lub pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego przed wykonanym świadczeniem.
 2. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia. (np. przegląd jamy ustnej, lakowanie „6” i „7”, zabezpieczenie lakierem przeciwpróchniczym itp.) Opieka w zakresie profilaktycznych świadczeń stomatologicznych będzie realizowana w przypadku braku pisemnego sprzeciwu rodziców złożonego wychowawcy lub w sekretariacie szkoły.

Formularz sprzeciwu dostępny jest w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły. Sprzeciwy pisemne prosimy dostarczyć do wychowawcy klasy lub sekretariatu szkoły do 6 grudnia 2021 r.

Drogi Rodzicu! Profilaktyka przede wszystkim!
LEPIEJ (I TANIEJ!) ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ!
Celem umówienia wizyty prosimy o kontakt pod nr tel. 577 888 455.

profilaktyka

Opieka stomatologiczna nad uczniami będzie świadczona w szkolnym gabinecie stomatologicznym znajdującym się w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach, telefon kontaktowy 791 777 788.

W ramach gwarantowanych bezpłatnych świadczeń stomatologicznych uczniom przysługuje m.in.:

 • Cykliczny przegląd stanu uzębienia co cztery miesiące
 • Lakowanie szóstek do 8 roku życia oraz siódemek do 13 roku życiu
 • Lakierowanie zębów stałych co cztery miesiące
 • Scaling (usunięcie kamienia) raz w roku
 • Wizyta adaptacyjna do 5 roku życia
 • Oczyszczanie zębów ze złogów co sześć miesięcy
 • Leczenie zębów mlecznych oraz stałych
 • Leczenie kanałowe zębów stałych
 • Usunięcie zębów mlecznych oraz stałych
 • Znieczulenie przy każdej procedurze leczniczej
 • Lapisowanie zębów mlecznych
 • Wizyta bólowa dziecka bez kolejki w godzinach lekcyjnych

Do pobrania: