Serdecznie zapraszamy absolwentów klasy 8 po odbiór wyników i zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty, w czwartek, 6 czerwca 2023 r., o godzinie 11.00, sala 101.


Dyrekcja szkoły