https://rzeszowprojekt.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html

Zasady naboru na rok szkolny 2023/2024:

  1. Składanie wniosków przez kandydatów w szkołach pierwszego wyboru - od 15 maja do 16 czerwca 2023 roku do godz. 15:00.
  2. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie - od 15 maja do 18 lipca 2023 roku.
  3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty, inne zaświadczenia, dyplomy, itp.) - od 23 czerwca do 10 lipca 2023 roku do godz. 15:00.
  4. Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych do szkoły - 17 lipca 2023 rok.
  5. Potwierdzenie woli podjęcia nauki - od 17 lipca do 21 lipca 2023 roku do godz. 15:00.
  6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych/nieprzyjętych do szkoły - 24 lipca 2023 rok do godz. 12:00.

Do pobrania: