Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Trzcianie informuje, że zaświadczenia OKE z wynikami Egzaminu Ósmoklasisty wydawane będą 8 lipca 2022 roku o godz. 11.00.