Szanowni Rodzice i Uczniowie!

W związku przejściem od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. klas 1-8 Szkoły Podstawowej na nauczanie zdalne prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami Dyrektora:

  1. plan lekcji nie ulega zmianie, wszystkie zajęcia w klasach 1-8 będą realizowane wg dotychczasowego planu lekcji z wykorzystaniem OFFICE 365 platformy TEAMS;
  2. w trybie nauczania zdalnego obowiązują zasady zapisane w Regulaminie funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Trzcianie w przypadku zawieszenia zajęć stacjonarnych (do pobrania poniżej).
  3. frekwencja uczniów na zajęciach będzie dokumentowana w e-dziennikach (szczegóły jej monitorowania zawarte są w zapisach regulaminu);
  4. podstawową formą kontaktu z nauczycielami jest e-dziennik, a uczniów komunikator TEAMS.
  5. lekcje w nauczaniu zdalnym w klasach 1-8 SP trwać będą 30 minut, a każda kolejna lekcja zaczynać się będzie zgodnie z planem lekcji obowiązującym dotychczas w systemie stacjonarnym;

Czas trwania lekcji i przerw międzylekcyjnych:

Lekcja nr 0 – 7.25-7.55

(5 minut przerwy)

Lekcja nr 1 – 8.00-8.30

(20 minut przerwy)

Lekcja nr 2 – 8.50-9.20

(20 minut przerwy)

Lekcja nr 3 – 9.40-10.10

(25 minut przerwy) 

Lekcja nr 4 – 10.35-11.05

(30 minut przerwy) 

Lekcja nr 5 – 11.35- 12.05

(30 minut przerwy)

Lekcja nr 6 – 12.35- 13.05

(20 minut przerwy) 

Lekcja nr 7 – 13.25- 13.55

(20 minut przerwy)

Lekcja nr 8 – 14.15 – 14.45

Nauczyciele realizują każdą lekcje w trybie online w formie wideokonferencji.

Szkoła (sekretariat, dyrekcja szkoły) pracuje w trybie stacjonarnym bez zmian.

W związku z możliwością wystąpienia absencji wśród nauczycieli bardzo prosimy o systematyczną kontrolę e-dziennika w zakresie informacji oraz zmian w planach lekcji.

Oddział przedszkolny pracuje stacjonarnie. Opieka świetlicowa dla dzieci przedszkolnych organizowana będzie w godzinach 6.45-7.45 oraz 13.30-16.30.


Do pobrania: