Wysyłanie powiadomień o zagrożeniach oceną niedostateczną i nagannym zachowaniu – 5 stycznia 2022r.

Propozycje ocen z poszczególnych przedmiotów – 14 stycznia

Ostateczny wpis do dziennika – 24 stycznia 2022 r.

Konferencja klasyfikacyjna półroczna –26 stycznia 2022 r.

Wywiadówka – 3 luty 2022 r.