Dziewczyna z książkami podczas nauki
I tydzień
 

Dzień tygodnia

 Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

Poniedziałek
17.05.

nauczanie stacjonarne
sala 207

nauczanie zdalne

nauczanie zdalne

nauczanie zdalne

nauczanie stacjonarne
sala 208

Wtorek
18.05

nauczanie stacjonarne
sala 207

nauczanie stacjonarne
sala 208

nauczanie zdalne

nauczanie zdalne

nauczanie zdalne

Środa
19.05

nauczanie zdalne

nauczanie stacjonarne
sala 208

nauczanie zdalne

nauczanie stacjonarne
sala 207

nauczanie zdalne

Czwartek
20.05.

nauczanie zdalne

nauczanie zdalne

nauczanie stacjonarne
sala 207

nauczanie zdalne

nauczanie stacjonarne
sala 208

Piątek
21.05

nauczanie zdalne

nauczanie zdalne

nauczanie stacjonarne
sala 207

nauczanie stacjonarne
sala 208

nauczanie zdalne

 

II tydzień
 

Dzień tygodnia

 Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

Poniedziałek
24.05.

nauczanie stacjonarne
sala 207

nauczanie zdalne

nauczanie zdalne

nauczanie zdalne

nauczanie stacjonarne
sala 208

Wtorek
25.05

Egzamin ósmoklasisty
/Dni wolne od zajęć dydaktycznych i wychowawczych dla klas 1-7/

Środa
26.05

Czwartek
27.05.

Piątek
28.05

nauczanie zdalne

nauczanie zdalne

nauczanie stacjonarne
sala 207

nauczanie stacjonarne
sala 208

nauczanie zdalne