Zdjęcie grupoweOgólnopolski Konkurs Zuch Semestralny polegał na samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu. Dostosowany był do obowiązującej podstawy programowej i uwzględniał elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej.

Testy konkursowe zawierały 21 pytań o różnej skali trudności i w związku z tym chętni uczniowie mieli szansę sprawdzenia swoich umiejętności.

Do konkursu przystąpiło 11 uczniów klas III. Na 1870 uczestników z całej Polski, w 1 pięćdziesiątce znaleźli się następujący uczniowie naszej szkoły:

  • Leśniowska Martyna klasa3b- 21 miejsce
  • Słodzińska Maja klasa 3a - 22 miejsce
  • Sabik Zofia klasa 3b - 27 miejsce
  • Gil Milena klasa 3a - 28 miejsce
  • Rasińska Lena klasa 3a- 34 miejsce
  • Wolff Antonina klasa 3a - 37 miejsce

Gratulujemy!