Napis wywiadówka, globus, książki i kredki


W dniu 3 lutego 2022 r. (czwartek) odbędą się spotkania dla rodziców uczniów klas 0 – 8 Szkoły Podstawowej w Trzcianie.

Informujemy Państwa, że w zawiązku z sytuacją epidemiczną spotkania z wychowawcami klas odbędą się wyłącznie w formie ONLINE na platformie TEAMS wg harmonogramu:

  • godz. 17.00 - klasy: 0, 1, 2, 8
  • godz. 17.30 - klasy: 3a, 3b, 4, 5
  • godz. 18.00 - klasy: 6, 7

Artur Szary
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzcianie