Florystka układa kwiaty

Wójt Gminy Świlcza ogłasza nabór do projektu pt. „Ładne kwiatki” - kurs florystyczny w gminie Świlcza”

Wójt Gminy Świlcza informuje, ze w dniach od 7 do 25 czerwca 2021 roku zostanie przeprowadzony nabór uczestników na kurs florystyczny w ramach operacji „Ładne kwiatki” - kurs florystyczny w gminie Świlcza” realizowanej w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020”.

Szczegóły na stronie Gminy Świlcza: Projekt pt.. „Ładne kwiatki” - kurs florystyczny w gminie Świlcza”