Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.
św. Jan Paweł II

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Uprzejmie informujemy, że nasza szkoła zgłosiła się do udziału w autorskim projekcie Podkarpackiego Kuratora Oświaty organizowanego dla szkół podstawowych województwa podkarpackiego pod hasłem:

SP - to więcej niż szkoła podstawowa!

Symbol projektu serce i pomoc

Głównym założeniem projektu SP! SERCE i POMOC jest podejmowanie przez nas, nauczycieli, autorskich i innowacyjnych działań, które poprawią i ułatwią uczniom klas trzecich przyjazne przejście na wyższy etap edukacyjny i związane z nim wymagania. Główny cel to wyeliminowanie niepowodzeń szkolnych.

Partnerami projektu są dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i rodzice. Przejście z etapu ucznia klasy III do etapu ucznia klasy IV wymaga łagodnego wprowadzenia dziecka w świat pojęć i wiedzy z podziałem na przedmioty, przygotowania do wykonywania dodatkowych obowiązków ucznia, spełniania wymagań wielu nauczycieli oraz wdrażania do świadomego samorozwoju i samokształcenia.

Nazwa projektu SP! SERCE i POMOC akcentuje przede wszystkim empatyczne zauważenie tej sytuacji (serce), zrozumienie jej i podjęcie adekwatnych działań (pomoc) przez nauczycieli uczących w klasie IV. Chcemy ułatwić adaptację do nowej sytuacji edukacyjnej nie tylko uczniowi, ale także jego rodzicom.

Startujemy od września 2021 r.