Projekt SP! SERCE i POMOC29 września 2021 r. otrzymaliśmy z rąk Podkarpackiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Rauch akredytację wstępną do projektu SP! SERCE i POMOC na rok szkolny 2021/2022.

Zaplanowane działania realizujemy od 1 września 2021 r. zgodnie z Programem przyjętym i zaakceptowanym przez nauczycieli i rodziców. Uczniów klas czwartych otoczyliśmy szczególną troską, organizujemy dla nich zajęcia integracyjne i wspierające naukę i wychowanie, dostosowujemy wymagania do ich potrzeb. Dążymy do uzyskania Certyfikatu I stopnia po rocznej realizacji programu.