Opłata za obiady w miesiącu październik 2021 r. wynosi 105 zł.

Płatne na konto Szkoły Podstawowej w Trzcianie do 10 października.

Numer konta: 26 9159 1023 2005 5008 3478 0004