Opłata za obiady w czerwcu 2021 r. wynosi 80 zł.

Płatne na konto Szkoły Podstawowej w Trzcianie do 10 czerwca.

Numer konta: 26 9159 1023 2005 5008 3478 0004