Wakacje w przedszkolu bawiące się dzieciSzanowni Rodzice!

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 220.2020 Wójta Gminy Świlcza z dnia 2 grudnia 2020 r., w okresie wakacji w przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Świlcza będą organizowane dyżury.
Szkoła Podstawowa w Trzcianie w okresie wakacji będzie pełnić dyżur od 16 do 31 sierpnia 2021 r.

Zapisów na uczęszczanie dzieci na dyżur do oddziału przedszkolnego w w/w okresie należy dokonywać w naszej placówce. Godziny pracy oddziału przedszkolnego są takie same, jak w trakcie roku szkolnego /od 8.00 do 13.00/.

W okresie wakacji do przedszkola lub oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci zapisane do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w trakcie trwania roku szkolnego, dzieci, które będą przyjęte od 1 września 2021 r. oraz dzieci, które mieszkają na terenie Gminy Świlcza, po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem placówki.

Zapisy odbywają się nie później niż do 18 czerwca 2021 r. Odpłatność za wyżywienie dziecka należy dokonać w terminie do 25 czerwca 2021 r.


Do pobrania: