Szanowni Rodzice!

Przekazujemy treść pisma skierowanego do Dyrektorów Szkoły od Pana Wójta Gminy Świlcza z dnia 14 maja 2021 r.


Szanowni Państwo!

W związku ze zmniejszeniem obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa SARSCoV-2, powrotem dzieci do szkół, przedszkoli, żłobków zalecam, aby w najbliższym czasie umożliwić dzieciom i ich rodzicom czynny powrót do swoich placówek.

Dotyczy to imprez kulturalnych, okolicznościowych, które będą mieć miejsce w najbliższym czasie. Powinny być one zorganizowane w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji i Nauki.

W imieniu rodziców wnioskuję, aby dzieci korzystały z placów zabaw, przebywały na świeżym powietrzu.

Proszę również, aby w tym roku, jeśli wytyczne i przepisy na to pozwolą zorganizować wypoczynek letni w terminie od 28 czerwca do 2 lipca 2021 r.

Z poważaniem
Adam Dziedzic
Wójt Gminy Świlcza


Do pobrania: