Szanowni Rodzice!

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 13.2021 Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 stycznia 2021 r. Komisja Rekrutacyjna informuje, że wszystkie zgłoszone przez rodziców wnioski, zostały zakwalifikowane tj. 27 dzieci do oddziału przedszkolnego i 23 dzieci do klasy I SP w Trzcianie.

Zgodnie z powyższym rodzice kandydatów powinni potwierdzić wolę przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia do 26 marca 2021 r.

Jednocześnie informujemy, że kwalifikacja dziecka nie jest równoznaczna z jego przyjęciem do placówki, 29 marca 2021 r. zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.


Do pobrania:

Ogłoszenie dla rodziców