Opłata za obiady w lutym 2021 r. wynosi 100 zł.

Płatne na konto Szkoły Podstawowej w Trzcianie do 10 lutego.

Numer konta: 26 9159 1023 2005 5008 3478 0004