• 24 listopada 2022 r. – spotkanie wywiadowcze
  • 19 grudnia 2022 r. – zagrożenie oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych i oceną naganną z zachowania
  • 22 grudnia 2022 r. – propozycje ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania
  • 9 stycznia 2023 r. – wystawienie ocen śródrocznych
  • 11 stycznia 2023 r. – rada klasyfikacyjna
  • 12 stycznia 2023 r. – spotkanie wywiadowcze
  • 18 maja 2023 r. – spotkanie wywiadowcze
  • 26 maja 2023 r. – zagrożenie oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych i oceną naganną z zachowania
  • 7 czerwca 2023 r. – propozycje ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania
  • 15 czerwca 2023 r. – wystawienie ocen rocznych
  • 19 czerwca 2023 r. – rada klasyfikacyjna