Kadencja 2020/2021

Opiekun:
     Anna Woźny

Przewodniczący:
     Martyna Ruda - klasa VIII

Z-ca przewodniczącego:
     Julia Kocur - klasa VIII