Czworo dzieci

Nabór do Przedszkola oraz do klasy I Szkoły Podstawowej w Trzcianie na nowy rok szkolny 2022/2023 odbywa się zgodnie z:

Rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Trzcianie i zamieszkałych na terenie Gminy Świlcza, zainteresowanych kontynuacją edukacji przedszkolnej ich dzieci w Szkole Podstawowej w Trzcianie, prosimy o złożenie deklaracji kontynuacji w kolejnym roku szkolnym do sekretariatu szkoły do 13 lutego 2022 r.

Rodziców zainteresowanych rekrutacją do przedszkola oraz do klasy I Szkoły Podstawowej naszej szkoły prosimy o dostarczenie wniosków (wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym) w godzinach pracy sekretariatu szkoły.  

Oddział Przedszkolny:

Klasa I Szkoły Podstawowej:

Zajęcia świetlicowe: