Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Trzcianie

Kadencja 2020/2021

Przewodniczący:
     Agnieszka Królikowska

Z-ca przewodniczącego:
     Paweł Kocur

Sekretarz:
     Joanna Wdowik-Mika

Skarbnik:
     Katarzyna Kotowicz


Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca:
     Aneta Tomaka

Członkowie:
     Katarzyna Sabik
     Jan Książek


Komisja Gospodarcza

Przewodniczący :
     Ilona Kocur

Członkowie:
     Witold Depa
     Agata Rasińska
     Marta Pietrzak


Rada Rodziców w poszczególnych klasach:

 • kl. 0 Marta Pietrzak
 • kl. Ia - Witold Depa
 • kl. IIa - Agata Rasińska
 • kl. IIb - Katarzyna Sabik
 • kl. IIIa - Joanna Wdowik-Mika
 • kl. IIIb - Agnieszka Królikowska
 • kl. IV - Paweł Kocur
 • kl. V - Aneta Tomaka
 • kl. VIa - Jan Książek
 • kl. VII - Katarzyna Kotowicz
 • kl. VIII - Ilona Kocur

rada rodzicow wplataRada Rodziców na swoim posiedzeniu ustaliła na rok szkolny 2020/2021 następujące składki:

 • I dziecko – 30 zł
 • II dziecko – 20 zł
 • III dziecko – 10 zł
 • IV i kolejne dziecko zwolnione z opłat

Konto Rady Rodziców