Klasa 1 – wychowawca Dorota Łoboda

 Lp.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

e_wczesnoszk

e_wczesnoszk

j. angielski

e_wczesnoszk

e_wczesnoszk

2

e_wczesnoszk

religia

religia

e_wczesnoszk

e_wczesnoszk

3

e_wczesnoszk

e_wczesnoszk

e_wczesnoszk

e_wczesnoszk

e_wczesnoszk

4

e_wczesnoszk

e_wczesnoszk

e_wczesnoszk

e_wczesnoszk

j. angielski

5

e_wczesnoszk

e_wczesnoszk

     

 

Klasa 2 – wychowawca Renata Misiuda

  Lp.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

2.

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

3.

edukacja wczesnoszkolna

religia

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

4.

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

j.angielski

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

5.

j.angielski

     

religia

 

Klasa 3 – wychowawca Małgorzata Kurzeja

  Lp.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

j. obcy

e. matematyczna

religia

e. matematyczna

wych. fizyczne

2

e. matematyczna

e. polonistyczna

e. matematyczna

e. polonistyczna

wych. fizyczne

3

e. polonistyczna

e. przyrodnicza

e. polonistyczna

zaj. techniczne

j. obcy

4

e. plastyczna

religia

zaj. komputerowe

e. muzyczna

e. matematyczna

5

 

wych. fizyczne

   

e. polonistyczna

 

Klasa 4a – wychowawca Alicja Basznianin

  Lp.

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1.

Matematyka

Plastyka

Matematyka

Technika

Przyroda

2.

Historia

j. polski

J. polski

Matematyka

Wych. fizyczne

3.

J. polski

J. polski

J. angielski

Wych. fizyczne

J. angielski

4.

J. angielski

Przyroda

Wych. fizyczne

J. polski

Matematyka

5.

Wych. fizyczne

Religia

Religia

   

6.

informatyka

 

muzyka

   

7.

WDŻ (co 2 tydzień)

 

Zajęcia z wychowawcą

   

 

Klasa 4b – wychowawca Iwona Mikosz

  Lp.

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1.

Język polski

Język angielski

Przyroda

Język polski

Język polski

2.

Język polski

Matematyka

Matematyka

Język angielski

Przyroda

3.

Zajęcia z wychowawcą

Religia

WF

Technika

Informatyka

4.

Historia

Plastyka

Język polski

WF

Język angielski

5.

Matematyka

WF

Muzyka

WF

Matematyka

6.

WDŻ (co drugi tydzień)

 

Religia

   

 

Klasa 5 – wychowawca Joanna Gajewska Ząbek

  Lp.

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1.

Historia

Matematyka

J. polski

J. polski

Informatyka

2.

Technika

Plastyka

J. polski

Wych. Fizyczne

J. polski

3.

Matematyka

Wych. fizyczne

Religia

J. angielski

Matematyka

4.

J. angielski

J. angielski

Muzyka

Matematyka

Wych. fizyczne

5.

J. polski

Biologia

Wych. fizyczne

Geografia

 

6.

WDŻ (co 2 tydz)

Historia

 

Zajęcia z wychowawcą

 

7.

 

Religia

     

 

Klasa 6 – wychowawca Anna Woźny

  Lp.

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1.

Matematyka

Biologia

J. angielski

J. angielski – gr.1

J. angielski – gr.2

2.

Geografia

Matematyka

Muzyka

J. polski

J. angielski – gr.1/ Informatyka

3.

Historia

Plastyka

J. polski

J. polski

J. polski

4.

J. polski

Wych. fizyczne

Religia

Wych. fizyczne

Matematyka

5.

J. angielski

Informatyka/J. angielski – gr.2

Matematyka

Zajęcia z wychowawcą

Wych. fizyczne

6.

 

Religia

 

Historia

Wych. fizyczne

7.

 

Technika

     

 

Klasa 7 – wychowawca Grażyna Różańska

  Lp.

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1.

Fizyka

Matematyka

J. niemiecki – gr.1

J. niemiecki – gr.2

Chemia

2.

J. polski

Fizyka

J. angielski – gr.1/ J. angielski – gr.2

Matematyka

Matematyka

3.

Matematyka

Biologia

Historia

J. polski

Wych. fizyczne

4.

Geografia

Religia

Matematyka

J. polski

Religia

5.

Historia

J. polski

J. polski

Wych. fizyczne

J. angielski – gr.1/ J. angielski – gr.2

6.

J. angielski – gr.1/ J. angielski – gr.2

Wych. fizyczne

Zajęcia z wychowawcą

Wych. fizyczne

J. niemiecki

7.

Chemia

Plastyka

Muzyka

Geografia

J. niemiecki – gr.1

8.

Informatyka

Informatyka/
J. niemiecki – gr.1

Doradztwo zawodowe

Biologia

 

 

Klasa 8 – wychowawca Renata Czubocha

  Lp.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

EDB

Fizyka

J.polski

WOS

Matematyka

2

Fizyka

Biologia

WF

J. niemiecki

Chemia

3

J. niemiecki

Matematyka

Matematyka

Geografia

Religia

4

Historia

J. polski

Historia

Matematyka

J. polski

5

J. polski

Religia

J. angielski

Matematyka

J. polski

6

Chemia

Informatyka

Zaj. wych.

J. polski

J. angielski

7

J. angielski

WF

WOS

WF

J. angielski

8

Doradz.zaw./WDŻ

WF

 

WF