Dni wolne od zajęć dydaktycznych-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

 
Kalendarz roku szkolnego 2021/2022


Lp.WydarzenieData
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2021 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2021 r.
3. Ferie zimowe: 14 – 27 lutego 2022 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 14 – 19 kwietnia 2022 r.
 5. Egzamin ósmoklasisty:
a) język polski
b) matematyka
c) język obcy
 
24 maja 2022 r.
25 maja 2022 r.
26 maja 2022 r.
6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 24 czerwca 2022 r.
7. Ferie letnie 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

 
Dni wolne - święta


Lp.WydarzenieData
1. Wszystkich Świętych 1 listopada 2021 r. (piątek)
2. Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2021 r. (czwartek)
3. Trzech Króli 6 stycznia 2022 r. (czwartek)
4. Święto Konstytucji 3 Maja 3 maja 2022 r. (wtorek)
 5. Boże Ciało 16 czerwca 2022 r. 

 
Dni wolne od zajęć dydaktycznych (organizacja zgodnie z rozporządzeniem MEiN)


Lp.WydarzenieData
1. Dzień Edukacji Narodowej 15 października 2021 r. (piątek)
2. Dzień po Święcie Niepodległości 12 listopada 2021 r. (piątek)
3. Egzaminy kl. 8 24 – 6 maja 2022 r.
4. Po Święcie Pracy 2 maja 2022 r. (poniedziałek)