Dni wolne od zajęć dydaktycznych-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021  na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603): 25, 26, 27 maja 2021 r.

 
Kalendarz roku szkolnego 2020/2021


Lp.WydarzenieData
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2020 r.
3. Ferie zimowe: 4 -17 stycznia  2021 r.
4. Koniec I semestru styczeń 2021 r.
5. Wiosenna przerwa świąteczna 1 - 6 kwietnia 2021 r.
 6. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:
a) język polski
b) matematyka
c) z języka obcego nowożytnego
 
 
25 maja 2021 r.
26 maja 2021 r.
27 maja 2021 r.
7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 25 czerwca 2021 r.
8. Ferie letnie 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.