Kadencja 2021/2022

Opiekun:
     Anna Woźny

Przewodniczący:
     Julia Stępień

Z-ca przewodniczącego:
     Emilia Baran

Sekretarz
     Patryk Ślęzak