Kadencja 2022/2023

Opiekun:
     Anna Woźny

Przewodniczący:
     Oliwia Stępień

Z-ca przewodniczącego:
     Emilia Pomianek